II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej, 24 marca 2017 r.

Komitet naukowy

Chair: Prof. dr hab. inż. Krzysztof GAWROŃSKI, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Members:
Prof. dr hab. inż. Tomasz BAJEROWSKI, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. inż. arch. Bohdan CHERKES, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Krzysztof KORELESKI, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Prof. dr hab. inż. Wiesław KOSEK, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Urszula LITWIN, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Alina MACIEJEWSKA, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Krzysztof OSTROWSKI, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Jan PAWEŁEK, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej PRUSEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Artur RADECKI-PAWLIK, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Beata RASZKA, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Franciszek WOCH, Instytut Uprawy i Nawożenia Gleb w Puławach
Dr hab. inż. Alina DRAPELLA-HERMANSDORFER, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
Dr hab. Krzysztof FIRLEJ, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. Urszula MYGA-PIĄTEK, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. inż. Piotr PARZYCH, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. inż. arch. Piotr PATOCZKA, prof. URz, Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. inż. Wojciech PRZEGON, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dipl. Ing. Till SIEBERTH PhD, Uniwersyter w Zurichu
Dr hab. inż. Piotr BUGAJSKI, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. inż. Radosław CELLMER, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. inż. Tadeusz GARGULA, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. inż. Józef HERNIK, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. inż. Jarosław JANUS, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. inż. Andrzej KWINTA, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. inż. Jacek PIJANOWSKI, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. inż. Andrzej WAŁĘGA, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. inż. Agnieszka ZIERNICKA-WOJTASZEK, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr inż. Agnieszka DAWIDOWICZ, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr inż. Małgorzata DUDZIŃSKA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr Julia GORZELANY, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr inż. Katarzyna KOCUR-BERA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr inż. Przemysław LEŃ, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie
Dr inż. Monika MIKA, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr inż. Barbara PRUS, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr inż. Tomasz SALATA, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr inż. arch. Michał URUSZCZAK, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr inż. arch. Małgorzata WILCZKIEWICZ, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie