II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej, 24 marca 2017 r.

Komitet organizacyjny

Przewodniczący: dr inż. Tomasz Salata
Wiceprzewodnicząca: dr inż. Barbara Czesak
Wiceprzewodnicząca: dr inż. Renata Różycka-Czas
Sekretarz: dr inż. Karol Król

Dr inż. Stanisław Bacior
Dr inż. Barbara Prus
Dr Julia Gorzelany
Dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec
Dr inż arch. Michał Uruszczak
Dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk
Dr inż. arch. Małgorzata Wilczkiewicz
Dr inż. Monika Mika
Dr inż. Małgorzata Dudzińska
Dr inż. Katarzyna Kocur-Bera
Mgr inż. Katarzyna Cegielska
Mgr inż. Marta Szylar
Mgr inż. Maria Pazdan
Mgr inż. Tomasz Noszczyk
Mgr inż. Anita Kukulska
Mgr inż. Maria Nawieśniak
Mgr inż. Dawid Kudas