II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej, 24 marca 2017 r.

Komunikaty

Program konferencji... [pobierz]
Rejestracja na konferencję została zakończona.

Kwotę w wysokości 350 zł (opłata za udział w konferencji) należy wpłacić na konto bankowe
w terminie do 1 lutego br.:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:
BPH S.A. 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293
z dopiskiem: "imię, nazwisko, Konferencja PTE".

Pozostałą kwotę za publikację (jeśli dotyczy) należy przesłać w trakcie procedowania artykułu na wskazane przez Wydawnictwo konto.

Limit posterów został wyczerpany.
Organizatorzy konferencji przewidują prezentację 30 posterów.
Zachęcamy do wygłoszenia referatu.
Komunikat I[pobierz]
Publikacja artykułu naukowego związana jest z opłatą, której wysokość ustala czasopismo. Opłatę należy wnieść na konto czasopisma. Autorzy zostaną o tym poinformowani w komunikacie z wydawnictw... [więcej]