II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej, 24 marca 2017 r.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Aktualne trendy rozwoju regionalnego" organizowana w cyklu: PRZESTRZEŃ — TECHNOLOGIA — EKONOMIA odbyła się 6 marca 2015 roku.

Current trends in the regional development Current trends in the regional development Current trends in the regional development Current trends in the regional development Current trends in the regional development Current trends in the regional development Current trends in the regional development Current trends in the regional development Current trends in the regional development Current trends in the regional development Current trends in the regional development Current trends in the regional development Current trends in the regional development Current trends in the regional development