II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej, 24 marca 2017 r.

Opłaty

Opłata rejestracyjna w wysokości 350 zł obejmuje:


Kwotę w wysokości 350 zł (opłata za udział w konferencji) należy wpłacić na konto bankowe w terminie do 1 lutego br.:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:
BPH S.A. 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293
z dopiskiem: "imię, nazwisko, Konferencja PTE".

Pozostałą kwotę za publikację (jeśli dotyczy) należy przesłać w trakcie procedowania artykułu na wskazane przez Wydawnictwo konto.