II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej, 24 marca 2017 r.

Terminy

Kwotę w wysokości 350 zł (opłata za udział w konferencji) należy wpłacić na konto bankowe w terminie do 1 lutego br.:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:
BPH S.A. 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293
z dopiskiem: "imię, nazwisko, Konferencja PTE".

Pozostałą kwotę za publikację (jeśli dotyczy) należy przesłać w trakcie procedowania artykułu na wskazane przez Wydawnictwo konto.


8 stycznia 2017 — zgłaszanie uczestnictwa i nadsyłanie streszczeń artykułów
13 stycznia 2017 — potwierdzenie przyjęcia tematu
1 lutego 2017 — wniesienie opłaty konferencyjnej
3 marca 2017 — przesłanie pełnych tekstów artykułów