II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej, 24 marca 2017 r.

Kontakt

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
ul. Balicka 253c, 30-149 Kraków
tel: 12 662 40 17
e-mail: kpoiotr@ur.krakow.pl


Konto bankowe
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
NIP: 675-000-21-18
Bank BPH: 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293
Z dopiskiem: imię, nazwisko — konferencja PTE
Opłata powinna uwzględniać jedynie koszt konferencji.