II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej, 24 marca 2017 r.

Dilemmas and challenges of land management
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Katedra Analiz Geoinformacyjnych i Katastru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapraszają na II Międzynarodową Konferencję Naukową w cyklu: PRZESTRZEŃ — TECHNOLOGIA — EKONOMIA, której myślą przewodnią w roku 2017 będzie: "Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej". Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń i wyników badań naukowych w zakresie geodezji i kartografii, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, geomatyki, zarządzania i ekonomii oraz inżynierii, kształtowania środowiska i gospodarki wodnej.

Więcej » Rejestracja! GIS workshops

Komitet organizacyjny

Przewodniczący: dr inż. Tomasz Salata
Wiceprzewodnicząca: dr inż. Barbara Czesak
Wiceprzewodnicząca: dr inż. Renata Różycka-Czas
Sekretarz: dr inż. Karol Król

Dr inż. Stanisław Bacior
Dr inż. Barbara Prus
Dr Julia Gorzelany
Dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec
Dr inż arch. Michał Uruszczak
Dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk
Dr inż. arch. Małgorzata Wilczkiewicz
Dr inż. Monika Mika
Dr inż. Małgorzata Dudzińska
Dr inż. Katarzyna Kocur-Bera
Mgr inż. Katarzyna Cegielska
Mgr inż. Marta Szylar
Mgr inż. Maria Pazdan
Mgr inż. Tomasz Noszczyk
Mgr inż. Anita Kukulska
Mgr inż. Maria Nawieśniak
Mgr inż. Dawid Kudas


Patronat Honorowy: JM Rektor, prof. dr hab. inż. Włodzmierz Sady
UR w Krakowie

Patronat Honorowy: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego — dr Jarosław Gowin
MNISW

Patronat Honorowy: Jacek Krupa — Marszałek Wojewódzstwa Małopolskiego
Małopolska