II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej, 24 marca 2017 r.

Dilemmas and challenges of land management
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Katedra Analiz Geoinformacyjnych i Katastru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapraszają na II Międzynarodową Konferencję Naukową w cyklu: PRZESTRZEŃ — TECHNOLOGIA — EKONOMIA, której myślą przewodnią w roku 2017 będzie: "Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej". Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń i wyników badań naukowych w zakresie geodezji i kartografii, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, geomatyki, zarządzania i ekonomii oraz inżynierii, kształtowania środowiska i gospodarki wodnej.

Więcej » Rejestracja! GIS workshops
Program konferencji... [pobierz]

Dilemmas and challenges of land managementKomunikaty

Zapoznaj się z ogłoszeniami. Pobierz komunikaty związane z uczestnictwem w konferencji.
Program konferencji... [pobierz]
Komunikat I — [pobierz]

Więcej »

Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennejZakres tematyczny

Architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, systemy informacji przestrzennej, rozwój regionalny, inżynieria środowiska i gospodarka wodna, geodezyjne urządzanie terenów...

Więcej »

Scientific CommitteeKomitet naukowy

W skład komitetu naukowego wchodzą wybitni specjaliści z m.in. Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego...

Więcej »

Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennejOpłata konferencyjna

Opłata rejestracyjna w wysokości 350 zł obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad...

Więcej »

Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennejTerminy

Zapoznaj się z terminami obowiązującymi uczestników konferencji. Do 8 stycznia 2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia uczestnictwa i streszczenia artykułów...

Więcej »

Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennejKomitet organizacyjny

Konferencja organizowana jest wspólnie z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...

Więcej »


Patronat Honorowy: JM Rektor, prof. dr hab. inż. Włodzmierz Sady
UR w Krakowie

Patronat Honorowy: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego — dr Jarosław Gowin
MNISW

Patronat Honorowy: Jacek Krupa — Marszałek Wojewódzstwa Małopolskiego
Małopolska