2nd International Scientific Conference

Dilemmas and challenges of land management, 24 March 2017

Dilemmas and challenges of land management
The Department of Land Management and Landscape Architecture of the University of Agriculture in Kraków, the Department of Geoinformation Analysis and Cadastre of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, and the Department of Management Strategies and Organisations Development of the Cracow University of Economics are organising 2nd International Scientific Conference in a conference series: LAND — TECHNOLOGY — ECONOMICS. The topic of the conference in 2017 is: "Dilemmas and challenges of land management". The main aim of the conference is the exchange of experiences and research results in the fields of land surveying, cartography, spatial planning, landscape architecture, geomatics, management, economics, environmental engineering, and water management.

More » Register! GIS workshops

Organising Committee

Chairman: dr inż. Tomasz Salata
Deputy Chair: dr inż. Barbara Czesak
Deputy Chair: dr inż. Renata Różycka-Czas
Secretary: dr inż. Karol Król

Dr inż. Stanisław Bacior
Dr inż. Barbara Prus
Dr Julia Gorzelany
Dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec
Dr inż arch. Michał Uruszczak
Dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk
Dr inż. arch. Małgorzata Wilczkiewicz
Dr inż. Monika Mika
Dr inż. Małgorzata Dudzińska
Dr inż. Katarzyna Kocur-Bera
Mgr inż. Katarzyna Cegielska
Mgr inż. Marta Szylar
Mgr inż. Maria Pazdan
Mgr inż. Tomasz Noszczyk
Mgr inż. Anita Kukulska
Mgr inż. Maria Nawieśniak
Mgr inż. Dawid Kudas


Patronat Honorowy: JM Rektor, prof. dr hab. inż. Włodzmierz Sady
UR w Krakowie

Patronat Honorowy: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego — dr Jarosław Gowin
MNISW

Patronat Honorowy: Jacek Krupa — Marszałek Wojewódzstwa Małopolskiego
Małopolska